در هر کجای کرج که باشید، سر ساختمان یا درگیر سفارشات در کارگاه، ما در کنار شما هستیم؛ شما می توانید ابزار آلات مورد نیاز خود را در هر مکان و شرایط دریافت نموده و حتی وجه آن را پس از دریافت و تست، پرداخت نمایید
Spread the love